Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2012-04-11
17:12

Status prawny oraz przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki:

1) Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:
a) 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
b) 49.20.Z - Transport kolejowy towarów
c) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
d) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
e) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
f) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
g) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
h) 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
i) 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
2) Działalność związana z turystyką, w tym:
a) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
b) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
c) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
d) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
3) Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, w tym:
a) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
b) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
c) 30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
d) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
e) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
f) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
g) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
h) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
4) Działalność teleinformatyczna, w tym:
a) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
b) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
c) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
d) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
e) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
5) Inna działalność obejmująca:
a) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
b) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
c) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
d) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
e) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
f) 73.1 - Reklama
g) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
h) 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
i) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów i wystaw
j) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
k) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
l) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
m) 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
n) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe