Redakcja strony BIP

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Marta Brzozowska
„Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
e-mail: m.brzozowska@mazowieckie.com.pl
tel.: 22 47 37 634