Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2012-04-12
14:42

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dla „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. powstała w celu realizacji postanowień zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi (wyjątek stanowią informacje niejawne).

W celu uzyskania informacji udostępnionych w niniejszym serwisie należy wybrać interesujący temat z menu usytuowanego z lewej strony ekranu.

Zasady udostępniania informacji publicznych nie opublikowanych w niniejszym serwisie Spółki KM.

Udzielanie informacji na wniosek

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP udostępniane są na wniosek zainteresowanych osób.

Za udzielenie informacji publicznej może zostać pobrana opłata w przypadku, gdy będzie wiązała się z poniesieniem przez Spółkę KM dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przetworzenia dokumentów na formę wskazaną we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania, które rozpatrywane jest w terminie 14 dni.