Dostępność Plus

W oparciu o art.11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Pliki: