Wzajemne honorowanie biletów KM-SKM

Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM – Warszawa Zachodnia

Z powodu wyłączenia z ruchu odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Wola występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3 i pociągów KM linii R9.

05:20 zostaje wprowadzone wspólne honorowanie biletów w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”

Honorowanie biletów
Koleje Mazowieckie

Utrzymuje się wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM wprowadzone w związku z modernizacją stacji Warszawa Zachodnia.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich:

linii lotniskowej RL na odcinku Legionowo – Warszawa Centralna
na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Gdańską)
na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków
na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna
na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia

I wzajemnie – wszystkie bilety KM (do odpowiednich stacji oraz okresowe, sieciowe itp.) są honorowane w pociągach linii:

S1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków
S2 na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia
S3 na odcinku Warszawa Zachodnia p.9 – Legionowo

W celu zmniejszenia utrudnień w wyniku skrócenia relacji pociągów Kolei Mazowieckich do przystanku Warszawa Wola, w okresie do 18 grudnia 2021 r. utrzymuje się honorowanie biletów wg. następujących założeń.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane w autobusach ZTM na wskazanych odcinkach w obu kierunkach:

175: Lotnisko Chopina – Dworzec Centralny
136: PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich
154: PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni
167: PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich
178: PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich
184: PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni
186: PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich
414: PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich
523: PKP Wola (Wolska) – Dw. Zachodni

Nie zmieniają się zasady honorowania biletów ZTM w pociągach KM i WKD w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM KM WKD” i biletów KM kodowanych na „Karcie Mazowieckiej”

PKP Intercity

Utrzymuje się dotychczasowe honorowanie ważnych biletów jednorazowych PKP IC, które są wydane na przejazd z przesiadką wymagającą od podróżnego przemieszczenia się pomiędzy dworcami w Warszawie na liniach:

M1 i 15 na odcinku Dworzec Gdański – Centrum
41 na odcinku Dworzec Gdański – Dworzec Centralny
28 na odcinku Dworzec Gdański – Dworzec Wschodni (Kijowska)
1 i 157 na odcinku Dworzec Gdański – Pl. Zawiszy

Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej – www.portalpasazera.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Status: 

Zakończone