Wzajemne honorowanie biletów KM - PKP IC

Od godz. 05:40 do godz. 09:00 wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów KM-PKP IC na odcinku Skierniewice – Warszawa Wschodnia (jednokierunkowo).

Status: 

Zakończone