Wybór partnera prywatnego

Zaprojektowanie i wybudowanie oraz eksploatacja hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie.

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pliki: