Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym oraz liniach Warszawa - Dęblin oraz Warszawa - Łuków. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.  Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

_____________________
Aktualizacja godz. 09:25

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym oraz liniach Warszawa - Dęblin oraz Warszawa - Łuków zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone