Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna (na odcinku Warszawa - Piaseczno). Niektóre pociągi mogą być odwołane.  Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

____________________
Aktualizacja godz. 18:43

Pociąg 93946/7 rel. Warszawa Rembertów - Piaseczno został odwołany w całej relacji. Komunikację zastępczą na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia stanowił pociąg 91880 rel. Siedlce – Warszawa Zachodnia, natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia – Piaseczno komunikację zastępczą stanowił pociąg 12632/3 rel. Warszawa Wschodnia – Warka.

Pociąg 91692/3 rel. Piaseczno - Warszawa Wschodnia został odwołany w całej relacji. Komunikację zastępczą stanowił pociąg 21636/7 rel. Warka – Warszawa Wschodnia.

Status: 

Zakończone