Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Dęblin - Radom Główny

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Dęblin - Radom Główny. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 23:00

Utrudnienia w ruchu pociągów na Dęblin - Radom Główny zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone