Utrudnienia na linii Warszawa - Skierniewice

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skierniewice (odcinek Warszawa - Skierniewice). Niektóre pociągi mogą być opóźnione.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM - Polregio Łódź - na trasie Skierniewice – Warszawa Wschodnia – Skierniewice.

Status: 

Zakończone