Utrudnienia na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skarżysko Kamienna (Góra - Kalwaria - Czachówek Zachodni)  Niektóre pociągi mogą być odwołane, kursować w skróconej relacji, opóźnione oraz kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy pociągów.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Wprowadzono honorowanie biletów KM na linii autobusowej 742 Góra Kalwaria - Metro Kabaty oraz Metro: Kabaty - Centrum. Honorowanie obowiązuje do godz. 14:00.

Aktualizacja godz. 14:20 „Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna (Góra - Kalwaria - Czachówek Zachodni) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.

 

 

Status: 

Zakończone