Utrudnienia na linii średnicowej podmiejskiej

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Pociąg 19150/1 rel. Warszawa Wschodnia (03:44) - Skierniewice (04:43) z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym rozpocznie bieg ze stacji Warszawa Zachodnia. Komunikację zastępczą na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia stanowi poc. 19950/1 rel. Warszawa wschodnia (04:00) - Warszawa Zachodnia (04:16) - Skierniewice.

Status: 

Zakończone