Ulga 50%

Przysługuje osobom, którym pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 50%.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów poświadcza odpowiednia legitymacja (po prawidłowym jej wypełnieniu i ostemplowaniu przez nabywcę oraz podpisaniu przez posiadacza) lub inny dokument określony w umowie, ważne w dniu przejazdu.

Kategoria: