Przedłużenie ważności prolongaty elektronicznych legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem: 

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420), 
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418) oraz 
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
  w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
  (Dz.U. poz. 554):
 1. elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020; 
 2. legitymacje doktoranta, których ważność:
 • skończyła się w okresie 1-11 marca 2020 r. i nie została potwierdzona przed dniem 12 marca 2020 r.,
 • kończy się w okresie 12 marca 2020 r. - 30 kwietnia 2020 r.

zachowują ważność do 31 maja 2020 r.

Powyższe legitymacje będą honorowane w pociągach KM do 31 maja 2020 r.

Kategoria: