Przedłużenie honorowania biletów KM w pociągach PKP IC na odcinku Tłuszcz - Warszawa Wschodnia do 30 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z kontynuacją budowy tunelu drogowego w Zielonce i utrudnieniami
w ruchu pociągów KM na linii R6/R60 Warszawa – Szulborze Wielkie przedłuża się do 30 czerwca 2022 r.  dotychczasowe honorowanie biletów KM  w pociągach Spółki ,,PKP Intercity” S.A. nr:

1)  10112 Zamenhof na odcinku Tłuszcz  –  Warszawa Wschodnia;
2)  81103 Podlasiak na odcinku Warszawa Wschodnia – Tłuszcz.

 W związku z powyższym w okresie 13 - 30 czerwca 2022 r. w dni robocze honorowane będą wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich w pociągach Spółki ,,PKP Intercity” S.A. nr:

  1. 10112 Zamenhof na odcinku Tłuszcz  –  Warszawa Wschodnia;
  2. 81103 Podlasiak na odcinku Warszawa Wschodnia – Tłuszcz.

W ww. pociągach podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez KM mogą:

  1. zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca - osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia;
  2. przewieźć bagaż lub psa na podstawie ważnego biletu na przejazd;
  3. przewieźć rower wyłącznie w pociągu wyznaczonym do przewozu rowerów na miejscu do tego przeznaczonym po wykupieniu rezerwacji miejsca przeznaczonego dla osoby przewożącej rower i wykupieniu biletu na przewóz roweru zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) oraz Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” S.A. (RPO-IC).

W przypadku, gdy podróżny rozpoczyna podróż jednym z ww. pociągów ze stacji położonej na przedmiotowym odcinku i nie posiada ważnego biletu na przejazd, wówczas odprawa oraz przewóz roweru, bagażu lub zwierząt odbywa się wg opłat Cennika „PKP Intercity” na zasadach określonych w Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC).

W związku z powyższym nie jest możliwe nabycie biletu na przejazd pociągiem Spółki „PKP Intercity” wg cen i zasad obowiązujących na przejazdy pociągami KM.

Podróżny, który odmawia zakupu biletu i zapłaty należności traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd, wg zasad i opłat obowiązujących w Spółce „PKP Intercity”.

Kategoria: