Organy Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

  • Robert Stępień – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
  • Czesław Sulima – Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny,
  • Dariusz Grajda – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy,
  • Cezary Lewandowski - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W jej skład wchodzą cztery osoby:

  • Waldemar Kuliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Marzena Okła-Anuszewska – Członek Rady Nadzorczej,
  • Monika Sokulska – Członek Rady Nadzorczej,
  • Robert Soszyński – Członek Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników stanowi Województwo Mazowieckie, które posiada 100% udziałów Spółki. Kompetencje organów Spółki KM są określone w Umowie Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w Warszawie.