Opóźniienie pociągu nr 12133 ,,Radomiak''

Z przyczyn technicznych pociąg  nr 12133 ,, Radomiak'' rel. Warszawa  Główna (16:47) – Warszawa Zachodnia (16:51) –  Radom (18:35) – Skarżysko Kamienna (19:22) odjedzie z opóźnieniem ok. 40 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie

Status: 

Zakończone