Opóźnienie pociągu nr 15613 rel. Warszawa Zachodnia - Ciechanów

Pociąg nr 15613 rel. Warszawa Zachodnia (16:08) - Ciechanów (18:02) ze stacji początkowej odjechał z opóźnieniem około 25 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone