Opóźnienie pociągu 12216/7 rel. Warszawa Zachodnia - Dęblin

Na stacji Warszawa Wschodnia trwa naprawa pociągu 12216/7 rel. Warszawa Zachodnia (15:28) - Dęblin (17:31). Opóźnienie pociągu z tego powodu może wynieść około 60 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

_____________________

Aktualizacja godz. 16:45

Z powodu awarii taboru pociąg 12216/7 rel. Warszawa Zachodnia (15:28) - Dęblin (17:31) został odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Dęblin. Komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 12711 relacji Warszawa Zachodnia (16:20) - Warszawa Wschodnia (16:36) - Józefów (17:05), od stacji Józefów autobus ZKA linii RE rel. Józefów (17:13) - Pilawa (18:08), natomiast od stacji Pilawa komunikację zastępczą stanowił będzie pociąg 12711 rel. Pilawa (18:31) - Dęblin (19:23).

Ponadto dla podróżnych udających się do stacji Pilawa oraz Dęblin wprowadzono honorowanie biletów KM w pociągu Spółki PKP IC 13107 rel. Warszawa Zachodnia - Przemyśl Główny. Honorowanie obowiązuje na odcinku Warszawa Wschodnia - Pilawa - Dęblin.

_____________________

Aktualizacja godz. 17:15

Pociąg nr 21718 relacji Dęblin (18:14) - Pilawa (19:11) został odwołany w całej relacji. Podróżni mogą skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, która rozpocznie kursowanie od stacji Dęblin około godz. 18:40.

Status: 

Zakończone