Majątek Spółki

Struktura kapitału zakładowego Spółki KM w latach 2005 – 2008 wg dat rejstracji w KRS

 
29.11.2004  r.
24.02.2006 r.
30.11.2006 r.
08.02.2008 r.
01.04.2008 r.
22.08.2008 r .
Samorząd Województwa Mazowieckiego
51%
51%
95%
100%
100%
100%
"PKP Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
49%
49%
5%
-
-
-
Wysokość kapitału zakładowego
50 000 zł
2 213 500 zł
22 213 500 zł
22 213 500  zł
72 213 500 zł
247 713 500 zł

 

 
27.10.2009  r.
13.01.2011 r.
Samorząd Województwa Mazowieckiego
100%
100%
"PKP Przewozy Regionalne"
sp. z o.o.
-
-
Wysokość kapitału zakładowego
297 379 000 zł
481 909 000 zł

 

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. wykonuje obecnie regionalne pasażerskie przewozy kolejowe przy wykorzystaniu następującego taboru kolejowego:

 

Rodzaj taboru

Liczba

Tytuł do dysponowania

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57/EN57AKM/EN57AL

183

Własność Spółki KM

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN71KM

5

Elektryczne zespoły trakcyjne serii ER75

10

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN76

16

Elektryczne zespoły trakcyjne typu 45WE

12

Lokomotywy elektryczne serii EU47

11

Lokomotywy elektryczne typu 111Eb

         2

Wagony piętrowe środkowe

46

Wagony piętrowe sterownicze

13

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57

2

Leasing

Elektryczny zespół trakcyjny serii EN71

1

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EW60

2

Dzierżawa

Jednoczłonowe spalinowe autobusy szynowe serii SA135

7

Dwuczłonowy spalinowy autobus szynowy serii SA222

2

Jednoczłonowe spalinowe autobusy szynowe serii VT627

4

Najem

Dwuczłonowy spalinowy autobus szynowy serii VT628-009/019

1

SUMA

317

 

 

W załączeniu prezentowany jest również Wykaz floty samochodowej Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

 

Pliki: