2022-04-04
W dniu dzisiejszym Koleje Mazowieckie wznawiają II edycję kampanii społecznej pod hasłem „Koleją Podróżujemy Wspólnie”. Akcja potrwa do 29 maja, a do właściwych zachowań będą przekonywały pasażerów spoty animowane. Kampania „Koleją podróżujemy wspólnie” ma zwrócić uwagę na to jak ważnym i...
2022-03-14
Szanowni Podróżni, w związku z przebudową warszawskiego węzła kolejowego dostęp do peronów na stacji Warszawa Zachodnia jest utrudniony. Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżującym z dużym bagażem, rowerami i wózkami dziecięcymi sugerujemy korzystanie ze stacji Warszawa Centralna...
2022-03-11
Szanowni Państwo, informuje, że w związku z budową tunelu drogowego w Zielonce od 13 marca 2022 r. do 11 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu pociągów KM. Z uwagi na zamknięcie jednego z torów na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka, część pociągów KM zostanie odwołana, pozostałe...
2022-03-11
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z budową tunelu drogowego w Zielonce wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów KM na linii R6/R60 Warszawa – Szulborze Wielkie. Dla zmniejszenia uciążliwości wynikających z tych utrudnień i zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków przewozu, od 13...
2022-03-09
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe pracami modernizacyjnymi  w rejonie stacji Warszawa Zachodnia przedłuża się do 11 czerwca 2022 r. dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM. W związku z powyższym od 13 marca do 11...
2020-03-04
Zwroty biletów okresowych od 1 marca 2022 r. w związku z epidemią COVID-19 Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze zniesieniem od 1 marca 2022 r. większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych na skutek stanu epidemii koronawirusa Covid-19, od natychmiast odwołuje się...
2022-02-28
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2022r. zostaje przywrócone wydawanie przedmiotów z Punktu Rzeczy Znalezionych. Kontakt z Punktem Rzeczy Znalezionych możliwy jest pod numerem telefonu: 885 971 178.
2022-02-26
Szanowni Państwo, nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały przedłużone na okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 r., z jednoczesnym wskazaniem dokumentów, które uprawniają do tych przejazdów.  Nieodpłatne przejazdy odbywać się będą wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje...
2022-02-16
Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe w dniu 17 lutego 2022 r. kolejnego etapu prac modernizacyjnych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia spowoduje kolejne utrudnienia w ruchu pociągów KM i SKM. W związku z powyższym obowiązujące od 14 marca 2021 r....
2022-01-14
Szanowni Państwo, informujemy, że do 31 grudnia 2022 r. zostało przedłużone wzajemne honorowanie biletów KM i ŁKA. We wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie  i „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” obowiązuje wzajemne honorowanie biletów na odcinkach: Warszawa Zachodnia –...
2021-12-18
Szanowni Państwo, informujemy, że od 18 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i „PKP Intercity” S.A. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów na odcinkach: Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną...
2021-12-10
Szanowni Państwo, informujemy, że od 12 grudnia 2021 r. ulega zmianie nazwa stacji Radom na Radom Główny. Bilety zakupione przed 12 grudnia 2021 r. do stacji Radom zachowują ważność do stacji Radom Główny do końca terminu określonego na bilecie.
2021-12-09
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z kontynuacją prac modernizacyjnych w stacji Warszawa Zachodnia prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dalszym ciągu wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. W związku z powyższym od 12 grudnia 2021 r. do odwołania obowiązuje wzajemne...
2021-12-03
Szanowni Państwo,  informujemy, że z dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022, tj. od 12 grudnia 2021 r., w Opisie Sieci Krajowej zostanie wprowadzona aktualizacja odległości taryfowych dotycząca systemów sprzedaży biletów wszystkich pasażerskich...
2021-11-05
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z kontynuacją przez zarządcę infrastruktury Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prac modernizacyjnych w stacji Warszawa Zachodnia - zamknięcie peronu 8 oraz skróceniem relacji pociągów lotniskowych KM do stacji Warszawa Centralna, w celu...
2021-10-21
Szanowni Państwo, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 i w trosce o Państwa bezpieczeństwo od 21 października 2021r. do odwołania zostaje zawieszone wydawanie przedmiotów z Punktu Rzeczy Znalezionych Kolei Mazowieckich. Kontakt z Punktem Rzeczy...
2021-09-17
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,...
2021-08-25
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z wprowadzeniem kolejnej zmiany rocznego rozkładu jazdy pociągów, wynikającej z kontynuacji prac modernizacyjnych w rejonie stacji Warszawa Zachodnia, a także prac prowadzonych w innych lokalizacjach Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego z przyległymi...
2021-07-02
Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1105). Na mocy powyższego rozporządzenia każdy bilet...
2021-06-25
Szanowni Państwo, informujemy, że od 28 czerwca 2021 r. pociąg przyspieszony nr 12132/21133 Radomiak relacji Warszawa Wschodnia - Skarżysko Kamienna będzie kursował z zatrzymaniem na stacjach/p.o: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia,...

Strony