Honorowanie blietów KM - SKM

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – SKM – KM w całej strefie kursowania pociągów SKM i dodatkowo w autobusach linii 521 i 702 na całej trasie.

Status: 

Zakończone