Honorowanie biletów WKD w pociągach KM w weekendy czerwca i lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa w dniach 2 - 3 lipca 2022 r. (sobota i niedziela) ruch pociągów WKD będzie odbywał się bez zakłóceń.

W związku z powyższym w ww. terminie nie będzie obowiązywało honorowanie biletów WKD w pociągach KM na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście.

 


2022-05-31 12:34

Szanowni Państwo,
informujemy, że w czerwcu i lipcu 2022 r. planowane są weekendowe prace remontowe infrastruktury kolejowej na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej, które spowodują znaczne utrudnienia. 

W związku z powyższym:

na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach) w dniach 4 i 5 czerwca 2022 r.;
na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach) w terminach:

11 – 12 czerwca 2022 r.,
18 – 19 czerwca 2022 r.,
25 – 26 czerwca 2022 r.,
02 – 03 lipca 2022 r.

w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie będą honorowane:

–  wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami WKD, w tym bilety: jednorazowe, okresowe oraz służbowe bilety WKD,

–  bilety w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD.

Bilety jednorazowe WKD w formie biletów kartkowych do kasowników elektronicznych uprawniają do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD lub ZKA (obowiązuje odręczne skasowanie biletu poprzez wpisanie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu) będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie. Do czasu ważności biletu nie wlicza się – nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia), czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami WKD a KM.
Podróżny zamierzający odbyć przejazd pociągiem KM, a posiadający nie skasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

Kategoria: