Budowa węzła przesiadkowego w Łochowie

Szanowni Państwo,

Gmina Łochów w styczniu 2021 roku, do dyspozycji podróżnych oddała węzeł przesiadkowy, integrujący wszystkie ekologiczne środki transportu, tj. transport zbiorowy, transport rowerowy oraz przemieszczenia piesze z indywidualnym transportem samochodowym.

Przedmiotem projektu była budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” (P+R) o pojemności 153 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa zatoki autobusowej i zagospodarowanie terenu wokół dworca wraz z budową 33 miejsc postojowych, które stanowią dogodny węzeł przesiadkowy integrujący środki komunikacji zbiorowej i  indywidualnej oraz budowa ścieżki rowerowej o długości 1,8 km pełniąca funkcję komunikacyjną, umożliwiająca dojazd do węzła przesiadkowego mieszkańcom północnej części Łochowa.

Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia roli komunikacji zbiorowej i rowerowej oraz poprawy mobilności mieszkańców Gminy Łochów.

Projekt został zrealizowany przez Gminę Łochów ze środków Unii Europejskiej. Partnerem projektu były „Koleje Mazowieckie- KM” Sp. z o.o.

 

 

Pliki: 

Kategoria: