Awaryjne wyłączenie z ruchu jednego toru linii średnicowej podmiejskiej w Warszawie

Z powodu awarii i konieczności naprawy w dniu 16.02.2013 o godz. 0:00 wyłączony z ruchu został tor linii średnicowej podmiejskiej na kierunku Warszawa wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Tor ten pozostanie zamknięty i wyłączony z ruchu do godz. 4:00 w dniu 18.02.2012 (poniedziałek).

Nastąpią istotne zmiany w kursowaniu pociągów. Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są na stronie internetowej "Kolei Mazowieckich - KM"stronie internetowej ZTM Warszawa.

Zarządzone zostaje wzajemne honorowanie biletów, wg. zasad opisanych na stronach przewoźników. Szczegółowych informacji udziela obsługa pociągów, punkty stacjonarne, dodatkowych informatorów na stacjach i przystankach oraz wygłaszane będą przez megafony.

Status: 

Zakończone