Organy Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W skład Zarządu wchodzą:

• Robert Stępień – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
• Czesław Sulima – Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny,
• Dariusz Grajda – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W jej skład wchodzą cztery osoby:

• Waldemar Kuliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Marzena Okła-Anuszewska – Członek Rady Nadzorczej,
• Monika Sokulska – Członek Rady Nadzorczej,
• Robert Soszyński – Członek Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników stanowi Województwo Mazowieckie, które posiada 100% udziałów Spółki.
Kompetencje organów Spółki KM są określone w Umowie Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w Warszawie.